fbpx
Produkt został dodany

Polityka Prywatności

Niniejsza polityka prywatności i plików cookies opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach strony internetowej https://hannaspassions.comAdministratorem strony jest Hanna Kijak. Kontakt z administratorem możliwy pod adresem e-mail: kontakt@hannaspassions.com

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:
 1. Administrator – Hanna Kijak, osoba fizyczna

 2. Strona – strona internetowa dostępna pod adresem https://hannaspassions.com

 3. Użytkownik – każdy podmiot, który korzysta ze Strony.

Pliki Cookies i dane osobowe

Pliki Cookies

 • Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu za pośrednictwem usług Google Analytics. Dane te pozyskiwane są do celów statystycznych i nie pozwalają na identyfikację użytkownika ani nie pobierają żadnych poufnych danych z urządzenia Użytkownika. Służą do dostosowania zawartości Strony do preferencji Użytkowników i optymalizacji korzystania z bloga.

 • Szczegółowe informacje dotyczące polityki cookies Google znajdują się pod adresem Prywatność i warunki.

 • Strona powiązana jest z następującymi serwisami: Facebook, Instagram, Google+, Pinterest, Bloglovin, które do celów statystycznych mogą używać plików cookies na niniejszej witrynie.

 • Przy pomocy ustawień przeglądarki, każdy Użytkownik może wyłączyć pliki cookies. Nadal możliwe będzie korzystanie z bloga, z wyłączeniem funkcji, które wymagają plików cookies do poprawnego działania.

 • Na Stronie mogą pojawić się reklamy podmiotów trzecich w postaci linków afiliacyjnych i bannerów afiliacyjnych. W celu prawidłowego działania programu afiliacyjnego, na Stronie mogą  wystąpić pliki cookies następujących firm: Convertiser, Ceneo, Lead Investments.

Newsetter

W celu korzystania z systemu mailingowego, służącego do przesyłania newslettera, Administrator powierza dane osobowe firmie The Rocket Science Group LLC, z siedzibą w 675 Ponce de Leon Ave NE Suite 5000 Atlanta, GA 30308 USA.

W celu zapisania się do listy mailingowej Użytkownik musi podać swój adres mailowy oraz imię. Newsletter jest zupełnie dobrowolny i Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z jego otrzymywania i wypisać się z listy mailingowej lub zmienić swoje preferencje. Dane będę wykorzystywane tylko do celów związanych z dostarczaniem Newslettera.

Serwer i logi

 • Strona aktualnie znajduje się na serwerach firmy LH.PL sp. z o.o., ul. Pamiątkowa 2/56 61-512 Poznań, której Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych.  Powierzenie przetwarzania danych ma na celu przechowywanie ich na serwerze.

 • W czasie korzystania z bloga przesyłane są zapytania do serwera, na którym przechowywana jest Strona. Zapytania zapisywane są w logach serwera, które obejmują m. in. ares IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzysta Użytkownik. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze. Dane zapisane w logach serwera nie są wykorzystywane do identyfikacji Użytkowników. Informacje zawarte w logach serwera mogą być wykorzystane np. do diagnozowania problemów technicznych z serwerem.

Komentarze

Użytkownik pozostawia na Stronie komentarze zupełnie dobrowolnie. Zostawiając komentarz Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych w postaci:

 • imienia lub psudonimu, który wyświetla się wszystkim Użytkownikom korzystającym ze strony

 • adresu email, który nie jest udostępniany publicznie

 • Użytkownik może dobrowolnie podać adres swojej witryny internetowej, który będzie dostępny dla każdego Użytkownika.

 • Użytkownik może również zupełnie dobrowolnie włączyć powiadomienia email o nowych komentarzach, które obsługiwane są przez system Replyable – Polityka prywatności podmiotu; Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z subskrypcji.

Formularz kontaktowy

 • Użytkownik może skorzystać z formularza kontaktowego w przypadku, gdy dobrowolnie poda dane niezbędne do wykonania funkcji formularza

 • Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych

 • Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu

Prawa Użytkownika

 • żądanie dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

 • prawo do przenoszenia danych,

 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli uprzednio Użytkownik wyraził taką zgodę,

 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych.

Powyższe uprawnienia Użytkownik może realizować zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym m.in. zgodnie z zasadami opisanymi w art. 16 – 21 RODO, kontaktując się z Administratorem pod adresem kontakt@hannaspassions.com. Zgodnie z przepisami Administrator jest uprawniony do odmówienia realizacji niektórych uprawnień, jeżeli realizacja danego uprawnienia stałaby w sprzeczności z uzasadnionym celem przetwarzania przez niego danych. Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest zawsze dobrowolne. Administrator może powierzyć przetwarzanie zebranych danych osobowych Użytkowników Strony innemu podmiotowi na podstawie zawartej z nim umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Administrator zobowiązuje się do aktualizacji polityki prywatności, za każdym razem, kiedy zajdzie w niej zmiana. Jeżeli zmiany będą znaczące, dostarczone zostanie widoczne zawiadomienie, aby uzyskać zgodę Użytkownika.